500,000 Polymer : in đậm

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

500,000 Polymer : in đậm

Post by vuthang » Sun 22 Mar, 2009 4:32 pm

Tình cờ thấy tờ 500,000 Polymer với dòng chữ "NĂM TRĂM NGHÌN ĐỒNG" mặt sau in quá đậm hiện ra ở mặt trước (chỉ thấy ở lot GF)

Image

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests