Page 1 of 1

Specimen khác màu

Posted: Fri 10 Oct, 2008 12:14 am
by vuthang
Tại sao khác màu vậy các Bác ? hoá chất ?

Image

Posted: Fri 10 Oct, 2008 10:50 am
by tem tien duc lo
TTDL cũng có loại này, nhưng lại thiếu tờ thẫm mầu

Chỉ có tờ mầu nhạt

Bù lại ,TTDL lại có tờ in chữ SPECIMEN in mực mầu đen

Mình nghĩ rằng: Loại SPECIMEN là vậy

Mỗi 1 loại chữ cái là 1 mầu mực khác nhau, để xem loại mầu thẫm hay nhạt có đạt tiêu chuẩn để in tờ tiền chính thức

Không phải chỉ có loại 10000 này có mầu khác nhau,

Tờ 2000 đồng năm 1985 CŨNG IN TỜ THẪM, VÀ TỜ NHẠT như 2 tờ
10 000 đồng

Tờ 50 000 đồng năm 1990 cũng vậy

Mình sẽ xem lại còn những tờ nào in mầu THẪM VÀ NHẠT sẽ thông tin tiếp