Specimen khác màu

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Specimen khác màu

Post by vuthang » Fri 10 Oct, 2008 12:14 am

Tại sao khác màu vậy các Bác ? hoá chất ?

Image

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Fri 10 Oct, 2008 10:50 am

TTDL cũng có loại này, nhưng lại thiếu tờ thẫm mầu

Chỉ có tờ mầu nhạt

Bù lại ,TTDL lại có tờ in chữ SPECIMEN in mực mầu đen

Mình nghĩ rằng: Loại SPECIMEN là vậy

Mỗi 1 loại chữ cái là 1 mầu mực khác nhau, để xem loại mầu thẫm hay nhạt có đạt tiêu chuẩn để in tờ tiền chính thức

Không phải chỉ có loại 10000 này có mầu khác nhau,

Tờ 2000 đồng năm 1985 CŨNG IN TỜ THẪM, VÀ TỜ NHẠT như 2 tờ
10 000 đồng

Tờ 50 000 đồng năm 1990 cũng vậy

Mình sẽ xem lại còn những tờ nào in mầu THẪM VÀ NHẠT sẽ thông tin tiếp

tem tien duc lo

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest