Chân dung Bác hồ trên tiền polymer

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Chân dung Bác hồ trên tiền polymer

Post by Philong » Sat 31 May, 2008 5:53 am

Chân dung Bác trên tiền Polymer không có sự đồng nhất về độ đậm - nhạt giữa các đợt in khác nhau

ImageImageImage

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests