Việt Nam Thống Nhất: Tờ 2 đồng, 1980 gần đủ bộ.....

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Việt Nam Thống Nhất: Tờ 2 đồng, 1980 gần đủ

Post by 9PN » Sat 17 Nov, 2007 8:09 pm

Vừa soạn lại bộ 2 đồng này thì thấy có nhiều VA-RI-É-TÉ nên cho vào đây... :lol: :P :lol:
Xin anh em thêm gia vị.....


- Số sê ri 000000 không có dấu SPECIMEN

Image

- Chử "FU" in ngược....

Image

- Tờ trên có gờ (dấu để cắt) bên trái. Màu mực của chử SPECIMEN thì đỏ tươi.....

Image

- Tờ trên có gờ (dấu để cắt) bên phải. Màu mực của chử SPECIMEN thì đỏ đậm.....

Image

- 2 tờ số liền sê ri và in không thẳng hàng (in lệch lên)....

Image

- 2 tờ số liền sê ri và in không thẳng hàng (in lệch xuống)....

Image

- Cuối cùng thì cũng có tờ có số sê ri in chuẩn... :lol: :lol: :P :P :lol: :lol: .

Image

Có được bộ này cũng nên cám ơn các bác/bạn đã đóng góp:
- Bác Ngọc Hải
- Anh Chị Thiều/Lan
- Bạn Quốc (Cotevina)
- Những ngườ bán trên Ebay..... :wink: :wink:


.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 06 Jun, 2008 8:27 am

Góp với bác 9PN

Specimen " thò ra thụt vào "

Image

Tiền Lỗi :

Image

nguyen_thong
Posts: 69
Joined: Wed 08 Aug, 2007 3:47 am
Location: Hue city, Vietnam
Contact:

Post by nguyen_thong » Fri 06 Jun, 2008 10:14 am

nhiều mẫu thật các bác nhi? :shock:

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 06 Jun, 2008 1:46 pm

Thêm 1 tờ chử "FU" in ngược và có thêm gờ (dấu để cắt) trên góc trái :P :P :P
(Tờ này từ UK bay về California)

Image.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 08 Aug, 2008 6:28 am

Mẫu tự "FU" đang trốn....không có những tờ trên mà bóc 1 quẻ thì cũng hơi mệt .... :lol: :P :P :lol: .

Image

Mặt sau thì bị 1 gạch mà không biết lý do...

Image.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Mon 11 Aug, 2008 7:56 pm

Đóng góp với các bác ký tự FU, số không phải toàn 0, "mất" chữ SPECIMEN :lol:

Image

Bới lông tìm vết cũng ra được 1 tờ bốn góc bị "bôi" mực đỏ, hơi khó nhìn, các bác thông cảm :lol:

Image

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Tiền Mẫu 2 đồng 1980

Post by vuthang » Thu 02 Jul, 2009 3:40 pm

xin các bác góp thêm các dạng khác của loại mẫu này

Image

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest