sưu tâp tiền

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
thamtu.thamtutu
Posts: 45
Joined: Thu 11 Oct, 2007 1:12 am
Location: VIET NAM (tp HCM )

sưu tâp tiền

Post by thamtu.thamtutu » Sat 13 Oct, 2007 11:43 pm

Đây là tờ 2000 có hai cở chử số khác nhau

Image
Image

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests