sự khác nhau về số sori cũa hai tờ 1000 năm 1988

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
thamtu.thamtutu
Posts: 45
Joined: Thu 11 Oct, 2007 1:12 am
Location: VIET NAM (tp HCM )

sự khác nhau về số sori cũa hai tờ 1000 năm 1988

Post by thamtu.thamtutu » Sat 13 Oct, 2007 12:36 am

Đây là hai tờ 1000 năm 1988 có khoảng cách từ số sơri đến hoa văn khác nhau

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 13 Oct, 2007 1:32 am

Tiền khó tìm. Bạn giử sưu tầm.... :wink: :wink:

Xem thêm phần này nữa lở có tờ giống như vậy:

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=1423


.

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest