Tiền Mẫu 20000 đồng 1991....ít thấy

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Mẫu 20000 đồng 1991....ít thấy

Post by 9PN » Sun 09 Sep, 2007 4:53 am

Tờ SPECIMEN, mẫu tự E0 0000000 thì thấy nhiều..nhiều nơi.
Tờ TIỀN MẪU, mẫu tự AA 0000000 thì....ít xuất hiện


Image

Các bác biết lý do...số lượng tí xíu như vậy không?
Hay là chỉ in cho....vui thôi :wink: :roll: :wink: :roll:


.

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests