Các chú đã nhận được tờ polymer 20000 chưa?

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Các chú đã nhận được tờ polymer 20000 chưa?

Post by tomcat1988 » Sun 21 May, 2006 6:06 pm

Các chú cho hỏi hỏi là đã có được tấm polymer 20000 đồng chưa? Mẹ em ở VN nói là chưa thấy?
Nhan Định Bang

User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Post by tomcat1988 » Mon 22 May, 2006 12:26 am

Ủa, chú đổi ở đâu mà sớm có được thế. Mẹ em nói là vẫn còn chưa thấy? Chú bán cho họ vớ igia1 bao nhiêu vậy chú?
Nhan Định Bang

User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Post by tomcat1988 » Mon 22 May, 2006 12:34 am

"AA" là cái gì vậy chú?
Nhan Định Bang

User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Post by tomcat1988 » Mon 22 May, 2006 12:54 am

vậy sao "Â" lại hiếm?
Nhan Định Bang

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest