Tiền Lưu Niêm 65 năm Ngân Hàng nước CHXHCNVN ....

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Tiền Lưu Niêm 65 năm Ngân Hàng nước CHXHCNVN ....

Post by nt » Tue 03 May, 2016 11:45 am

Việt Nam mới phát hành một tờ tiền 100 VND kỷ niệm, để đánh dấu 65 năm Ngân Hàng Nhà nươc trong vận hành...Tiền không có giá trị lưu hành trong thương trường.....:
Image
15 năm trước (2001) Ngân Hàng cũng đã phát hành một tờ kỷ niệm 50 VND đánh dấu 50 năm phục vụ:Tờ tiền này đánh dấu mở đầu cho kỳ nguyên Việtnam bắt đầu cho phát hành tiền polymer..Tờ tiến này do Úc in thử để quảng cáo cho giao kèo in tiế̀n polymer cho Việtnam...
Image

Về hình thức thì cách thiết kế hai tờ tiền này cũng hao hao giống nhau,Cùng hình ảnh, cùng ý nghĩa.. Nhìn rất quen và nhàm chán...!!! chứng tỏ nhà thiết kế tiền chuyên nghiệp thiếu sáng tạo, mà nặng về hoa đồ thương mại...Nhìn tờ tiền thấy không sống động...!!! Mầu đỏ chiếm phần lớn làm cho chói mắt....!!!
Về tin tức của tờ tiền mới thấy cũng bất nhất ....như:
1---VNexpress ngày 4/4/16 nói SẼ in tiền lưu niệm 100d để kỳ niệm 65 năm Ngân Hàng Nhà nước vào ngày kỷ niệm 6-5-2015.
2---Sẽ tổ chức bán cho người sưu tầm với giá 20K cho tờ đơn và 25K cho tờ trong folder....vào này 12/4/2016...trước ngáy kỷ niệm..???
3---Saigon bất đầu bán từ ngày 22/4/2016, Phải đăng ký trước và chỉ bán tối đa 5 tờ mỗi người...?? Ngày đầu, cả trăm người xin mua và chỉ có khởi đầu vài người được mua, còn tất cả ra về chờ nộp đơn đăng ký xin mua.....!!
4---Trong khi đó ở Hải Ngọai, tôi đã mua được đủ bộ từ ngày 13/4/2016.... trước ngày kỷ niệm hơn 3 tuần..?? Như vậy Ngoại nhanh hơn Nội...!!???
5---Search trên mạng bán tiền, chỉ thấy 2 ông dealers tại Sing và Thai là có nhiều, mua bao nhiêu cũng có....Dealers Nội chỉ lèo tèo vài ông bán tờ lẻ....và sau ngưởi ta cả vài tuần...??? Mất dịp may kiếm bạc...??? Chẳng nhẽ dealers ngoại có liên hệ (connection) mạnh hơn dân nội...???
6---Giá cả cũng tương đương nhau: 10US cho tờ đơn và 20US cho tờ tiền trong folder bao gồm registered fees... :roll: ....

:D :roll: =D>

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest