Khăn lót các bình hoa, do tay Cúc đan.....vài thứ học lóm trong sách thư viện

Post Reply
Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

Khăn lót các bình hoa, do tay Cúc đan.....vài thứ h

Post by Cuctran » Sun 05 Oct, 2008 5:00 pm

Những năm trước đây khi internet chưa thịnh thì Cúc hay học vài thứ lặt vặt.
Ngày nào cũng có sách mới, xem xong rồi cứ muốn thử nên cũng đi mua kim móc, mua giây đan về tập. Đây là một trong vài món Cúc móc (crochet). Khăn lót những bình hoa nho nhỏ.

Image
Image[/img]

Image
Image[/img]
Image
Image[/img]

Image
Image[/img]

Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

Post by Cuctran » Sun 05 Oct, 2008 5:09 pm

Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

Post by Cuctran » Sun 05 Oct, 2008 5:15 pm

Image
Image[/img]

2 Cái này là lót nồi khi từ bếp nhắc ra đang nóng.
Image
Image[/img]
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

Post by Cuctran » Sun 05 Oct, 2008 6:45 pm

Cái chăn này Cúc đan cho hợp với màn cửa sổ trong phòng master.[img]Image
Image[/img]
Image
Image[/img]
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Post Reply

Return to “Cúc Trần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest