NHỮNG CẶP SANH ĐÔI VÀ SANH BA CỦA NHỮNG TỜ $1 US

Post Reply
Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

NHỮNG CẶP SANH ĐÔI VÀ SANH BA CỦA NHỮNG TỜ $1 U

Post by Cuctran » Sun 11 Jul, 2010 10:48 pm

Em siêu tầm trong khả năng của em, có ít tờ post lên vào PTB nhỏ bé.
[/size]
Image
4 cặp circulated

Image
4 cặp sanh đôi uncirculated 1Image
4 cặp sanh đôi uncirculated 2

Image
1 cặp sanh đôi và 2 cặp sanh 3

Image
2-4-2


Image
Sanh đôi và sanh 6Image[/size]
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Post Reply

Return to “Cúc Trần”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest