Coin VNCH 10 đồng

Tiền Kim Loại VNDCCH, VNCH và VN Thống Nhất
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Coin VNCH 10 đồng

Post by vuthang » Fri 17 Nov, 2006 12:59 am

Chào các Anh
tôi có 1 đồng coin 1964 VNCH , trong art-hanoi thi không thấy liệt kê đồng này
http://art-hanoi.com/collection/vncoins/10dong.html

Vậy xin hỏi các Anh, đồng này số Pick là như thế nào?

cũng trong art-hanoi : 2 đồng coin 10 đồng VNCH 1968 & 1970 sao lại trùng số Pick là KM#8a ????

Mong các Anh chỉ giúp
Cám ơn
Thắng

User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Post by tomcat1988 » Fri 17 Nov, 2006 2:23 am

Chào thangpana,

Theo cuốn 2004 standard catalog of World Coins 31st edition thi trong trang 2175, liet rang, cái 10 đồng năm 1964 thi số pick là KM#8 (mintage 15 million) UNC là khoảng 1,25 dollar hay chênh lệch 1 chút, còn cái 10 đồng năm 1968 và 1970 là có cùng 1 số Pick là KM#8a
Nhan Định Bang

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Fri 17 Nov, 2006 2:40 am

Cám ơn Tomcat1988

bladies
Posts: 20
Joined: Mon 17 Mar, 2008 2:33 am

Post by bladies » Mon 17 Mar, 2008 10:51 am

em thấy trên Art Hà Nội chưa hoàn toàn đủ -- vì em có một vài tờ ( đồng ) mà trên đó không có -- khè khè -- em cũng có tờ 10 Đồng Tăng Gia Sản Xuất đó

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests