Su và Xu

Tiền Kim Loại VNDCCH, VNCH và VN Thống Nhất
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Thu 17 Aug, 2006 12:17 pm

Bác Khải cứ để đây cũng được vì liên quan đến tiền VNCH.

Đây là link đến phần liên quan :

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=117

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest