Page 1 of 1

xin chỉ giáo xu nhôm 1976 Contemporary fake

Posted: Thu 10 Jun, 2010 7:50 am
by duongdoh
Xin các bác chi giáo cho xu này xuất xứ lai lịch thế nào, mà sao có nhiều thế ạ. Tiền gì mà xấu không... giống thật chút nào, nhìn là biết liền mà sao vẫn tồn tại?
Image
Image
Hình mượn trên art-hanoi.com của bác Sema
xin cám ơn các bác

Re: xin chỉ giáo xu nhôm 1976 Contemporary fake

Posted: Thu 10 Jun, 2010 8:53 am
by duc4eyes
duongdoh wrote:Xin các bác chi giáo cho xu này xuất xứ lai lịch thế nào, mà sao có nhiều thế ạ. Tiền gì mà xấu không... giống thật chút nào, nhìn là biết liền mà sao vẫn tồn tại?
Image
Image
Hình mượn trên art-hanoi.com của bác Sema
xin cám ơn các bác
Đặc điểm: Kiếm được đồng mặt sau lật 180độ ra mặt trước đều như hình cũng khó, đa phần bị xoay zòng zòng các góc.

Ngày xưa trời tối, làm gì có điện nhiều, tranh tối tranh sáng thì xài vẫn OKE.

Có 1 nguồn tin không chính thức, đồng này xì ra cả vài ngàn đồng là tang vật 1 vụ án làm tiền giả thời đó.... hết thời hạn lưu giữ tang vật thì thanh lý.

Posted: Thu 10 Jun, 2010 10:19 am
by duongdoh
cám ơn bác duc4eyes