XU 200 VÀ 500 ĐỒNG LỖI

Tiền Kim Loại VNDCCH, VNCH và VN Thống Nhất
Post Reply
thycm2002
Posts: 86
Joined: Mon 23 Oct, 2006 3:56 am
Location: Cà Mau

XU 200 VÀ 500 ĐỒNG LỖI

Post by thycm2002 » Wed 21 Oct, 2009 8:19 am

Xu 200 và 500 đồng (2003) bị lỗi:
Image
Image

bada
Posts: 25
Joined: Thu 16 Aug, 2007 8:13 am

Post by bada » Tue 27 Oct, 2009 6:14 am

Lỗi của người chơi hả bảc

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest