2 hào 1976 bi khoan lo co giá không?

Tiền Kim Loại VNDCCH, VNCH và VN Thống Nhất
Post Reply
User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

2 hào 1976 bi khoan lo co giá không?

Post by tomcat1988 » Wed 14 Jun, 2006 5:22 am

Em tìm được nhiều đồng 2 hào năm 1976 bị khoan một lỗ ờ giữ, có giá không các chú?
Nhan Định Bang

User avatar
NguyenToanThang
Posts: 571
Joined: Tue 30 May, 2006 7:41 am

Post by NguyenToanThang » Wed 14 Jun, 2006 6:22 am

Đồng tiền 2 hào năm 1976 không có giá đâu em, chỉ cần dưới 10 USD là em có thể mua được gần hết các đồng tiền xu từ năm 1945 đến nay (trừ một vài đồng khó tìm).

style8x
Posts: 15
Joined: Fri 16 Jun, 2006 6:44 am
Contact:

Tiền giấy 2 hào - Năm phát hành: 1972

Post by style8x » Fri 16 Jun, 2006 7:01 am

Tiền giấy 2 hào - Năm phát hành: 1972
Thế đồng này của em thế nào hả các bác

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest