Page 1 of 1

Hành Trình xin chử ký bộ tiền giấy 1970 - VNCH

Posted: Mon 15 Jun, 2009 1:23 am
by 9PN
http://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_disease

Bác Hanh ký trên những tờ tiền giấy. Mỗi lần gặp bác thì chử ký tiến bộ hơn:
014.jpg
013.jpg
012.jpg
DSC06784a.JPG
Bác đã qua đời cách đây 2 năm rồi... :cry:
DSC06693a.JPG

Re: Hành Trình xin chử ký bộ tiền giấy 1970 - VNCH

Posted: Fri 26 Jun, 2015 7:21 pm
by nt
He. :lol: He.. :lol: :shock: Bộ tiền giấy 1970 của VNCH, bác 9PN show hàng chẳng thấy gì, chỉ toàn ếch..là ếch....
Bác cổ động mọi người đuổi ếch , nhà nhà diệt ếch mà thấy còn quá nhiều ếch .... hay tại phong trào chưa phát động tới điểm cao....?? Nên không ai sốt xắng chăng.?? có bác nào đó nói phục hồi hình là chuyện nhỏ như con thỏ, vậy mà chưa thầy ai chịu tích cực..!!?? Talk is Cheap..
Xem tới phẩn lịch sử bác chứng minh trên Wikipedia, tưởng nói về tiền, hóa ra là nói về bệnh run tay chân (Parkinson..?)
http://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_disease
hay bác muốn ngụ ý nói là ai sờ tới bộ tiền đó sẽ bị run tay chân...?? Một cách nói bóng rất khéo..Thâm thúy quá.... =D> :roll:

Re: Hành Trình xin chử ký bộ tiền giấy 1970 - VNCH

Posted: Sat 27 Jun, 2015 3:24 pm
by 9PN
Ếch đem đi chiên bơ rồi bác NT... :lol: :lol: :lol: