Hành Trình xin chử ký bộ tiền giấy 1970 - VNCH

Tiền được phát hành bởi các chính phủ miền nam Việt Nam trong thời kỳ bắc nam phân cách.
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Hành Trình xin chử ký bộ tiền giấy 1970 - VNCH

Post by 9PN » Mon 15 Jun, 2009 1:23 am

http://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_disease

Bác Hanh ký trên những tờ tiền giấy. Mỗi lần gặp bác thì chử ký tiến bộ hơn:
014.jpg
013.jpg
012.jpg
DSC06784a.JPG
Bác đã qua đời cách đây 2 năm rồi... :cry:
DSC06693a.JPG

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Hành Trình xin chử ký bộ tiền giấy 1970 - VNCH

Post by nt » Fri 26 Jun, 2015 7:21 pm

He. :lol: He.. :lol: :shock: Bộ tiền giấy 1970 của VNCH, bác 9PN show hàng chẳng thấy gì, chỉ toàn ếch..là ếch....
Bác cổ động mọi người đuổi ếch , nhà nhà diệt ếch mà thấy còn quá nhiều ếch .... hay tại phong trào chưa phát động tới điểm cao....?? Nên không ai sốt xắng chăng.?? có bác nào đó nói phục hồi hình là chuyện nhỏ như con thỏ, vậy mà chưa thầy ai chịu tích cực..!!?? Talk is Cheap..
Xem tới phẩn lịch sử bác chứng minh trên Wikipedia, tưởng nói về tiền, hóa ra là nói về bệnh run tay chân (Parkinson..?)
http://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_disease
hay bác muốn ngụ ý nói là ai sờ tới bộ tiền đó sẽ bị run tay chân...?? Một cách nói bóng rất khéo..Thâm thúy quá.... =D> :roll:

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Re: Hành Trình xin chử ký bộ tiền giấy 1970 - VNCH

Post by 9PN » Sat 27 Jun, 2015 3:24 pm

Ếch đem đi chiên bơ rồi bác NT... :lol: :lol: :lol:

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Cộng Hòa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest