Tem ShotDown

Giao lưu ngoài đời
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tem ShotDown

Post by 9PN » Sun 01 Jan, 2012 7:51 pm

Mua được booklet có 2 con tem rồi đi tìm hình ảnh gốc và cuối cùng cũng mua được trên Ebay.
Nhiệm vụ kế tiếp thì giới thiệu hình gốc liên hệ con tem đến cùng ACE.

ImageImageImage

Image
Image

Nguyên trang mặt sau:

Image

Post Reply

Return to “Offline”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest