Chợ tiền mới (Bảo Tàng Quân Khu 7)

Giao lưu ngoài đời
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Chợ tiền mới (Bảo Tàng Quân Khu 7)

Post by vuthang » Wed 04 Nov, 2009 2:51 am

Hôm may mới nhận được Thiệp Mời triển lãm Vietstamp

Có thêm thông tin về "Chợ" tiền mới : họp ở Bảo Tàng Quân Khu 7 Chủ Nhật thứ 1 và thứ 3 hàng tháng

gửi các Bạn tham khảo

Image

Post Reply

Return to “Offline”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest