Page 1 of 1

Tiền kỷ niệm 50 năm Cách mạng Cu Ba

Posted: Tue 23 Dec, 2008 11:51 pm
by vominhcuong
Theo báo SGGP ngày 24-12-2008
-------------------------
CuBa vừa phát hành bộ tiền kỷ niệm 50 năm cách mạng CuBa (01-01-1959 / 01-01-2009)
Image