Page 1 of 1

Tiền Lưu Niệm phát hành cho Hội Chơi Tiền Thê G

Posted: Mon 22 Sep, 2008 4:49 am
by HồHải
Lâu ngày trốn lặn không vào diển đàn nay ló đầu ra mà không có gì trình làng thì chắc bị bắt uống rượu phạt quá....mặc dù cái máy quét của em đã nguội lạnh bấy lâu nay nhưng phải kiếm thứ gì để mấy Bác/O không nặng tay....

Xin giới thiệu những tờ tiền Lưu Niệm được phát hành từ các nhà in lớn. Những tờ này đã phát hành đặc biệt cho hội tiền giấy thế giới (International Bank Note Society (IBNS)) phát tặng cho những dịp hội tiền giấy có hội chợ.

Em đưa lên trình bày những tờ này để:
1. Giới thiệu cho các bác chuyên sưu tầm tiền thế giới.
2. Sắp sửa có hội chợ triển lảm Tiền Giấy ở Thành Hồ nên đưa những tờ này lên biết đâu ban điều hành cho cuộc triển lãm sẻ ra một loại souvernir Lưu Niệm gì đó cho những người tham gia hội chợ.


Tờ năm 1985 - Chỉ có mặt trước. Phát hành cho cuộc họp và show tiền ở London. In từ nhà in Bradbury Wilkinson.
Image


Tờ năm 1989 và 1990 - Phát Hành cho Show tiền ở Maastricht, Netherland. In từ nhà in Harrisons Security Printers.
Image


Image

Tờ năm 1988 - Phát Hành cho Show tiền ở Maastricht, Netherland. In từ nhà in AB Tumba Bruk của Thụy Điển.


Image


Tờ năm 1989 - Phát Hành cho Show tiền ở London, England. In từ nhà in Thomas De La Rue.

Image

Tờ năm 1990 - Phát Hành cho Show tiền ở London, England. In từ nhà in Thomas De La Rue.

Image

Còn thêm vài tờ nửa....sẻ scan và lên.

Re: Tiền Lưu Niệm phát hành cho Hội Chơi Tiền Th

Posted: Mon 22 Sep, 2008 7:59 am
by gokien
HồHải wrote:Lâu ngày trốn lặn không vào diển đàn nay ló đầu ra mà không có gì trình làng thì chắc bị bắt uống rượu phạt quá....mặc dù cái máy quét của em đã nguội lạnh bấy lâu nay nhưng phải kiếm thứ gì để mấy Bác/O không nặng tay....

Xin giới thiệu những tờ tiền Lưu Niệm được phát hành từ các nhà in lớn. Những tờ này đã phát hành đặc biệt cho hội tiền giấy thế giới (International Bank Note Society (IBNS)) phát tặng cho những dịp hội tiền giấy có hội chợ.

Em đưa lên trình bày những tờ này để:
1. Giới thiệu cho các bác chuyên sưu tầm tiền thế giới.
2. Sắp sửa có hội chợ triển lảm Tiền Giấy ở Thành Hồ nên đưa những tờ này lên biết đâu ban điều hành cho cuộc triển lãm sẻ ra một loại souvernir Lưu Niệm gì đó cho những người tham gia hội chợ.

...

Còn thêm vài tờ nửa....sẻ scan và lên.
trong làng tem có TL tem, và có tờ kỉ niệm, những mẫu tem kỉ niệm
trong làng tiền thì có món trên
thiệt là thú vị, ở VN hy vọng cũng sớm có hội sưu tầm tiền :D

Posted: Mon 22 Sep, 2008 12:25 pm
by Chim Việt
Anh Hồ Hải mà tuyên bố triển lãm ở Thành Hồ thì mọi người nhất là Hà Thành đều đợi tờ tiền giấy xưa nhất của nước nhà, Thông Bảo Hội Sao. :lol: :lol: :lol: