Tiền Vatican

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Tiền Vatican

Post by vuthang » Fri 25 May, 2007 10:06 am

Một bộ tiền Vatican về Pope John Paul II

Image

Image

Image

Post Reply

Return to “Tiền kỷ niệm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest