tiền hoa xoe năm 1911

Giúp mọi người phân biệt giữa tiền thật và giả, giữa tiền giả "đểu" và tiền giả "chính hiệu" ...
Post Reply
nguyenquangduy12
Posts: 1
Joined: Tue 26 Mar, 2013 5:49 am
Location: hai dương

tiền hoa xoe năm 1911

Post by nguyenquangduy12 » Tue 26 Mar, 2013 6:09 am

có bác nào biết về đồng tiền đông dương năm 1911 không,để phân biệt giữa tiền thật và tiền giả,tôi có 1 đông mà không biết thật hay gia.

Post Reply

Return to “Tiền giả”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest