Tiền đểu ...

Giúp mọi người phân biệt giữa tiền thật và giả, giữa tiền giả "đểu" và tiền giả "chính hiệu" ...
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Tiền đểu ...

Post by vuthang » Mon 06 Jun, 2011 8:57 am

Hàng đểu từ người bạn láng giềng ...


Image

Image
Open Head - Open Heart - Open Hand

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Tue 07 Jun, 2011 6:10 am


Post Reply

Return to “Tiền giả”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest