Tiền Bạc GIẢ

Giúp mọi người phân biệt giữa tiền thật và giả, giữa tiền giả "đểu" và tiền giả "chính hiệu" ...
Post Reply
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Tiền Bạc GIẢ

Post by Chim Việt » Mon 22 Mar, 2010 3:00 pm

Biết giả, nhưng vẩn mua để làm tài liệu, nay chia sẽ với anh em để tránh những đồng tương tự. Bảo đảm giả 100%

ImageImage

ImageImage

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Sat 01 May, 2010 2:47 pm

Tôi mừng là có người xin hình để chứng minh với người bán về loại này.

Không biết còn bao nhiều người bị vấp.

http://cgi.ebay.com/Annam-Vietnam-Silve ... 1323wt_939

http://cgi.ebay.com/Annam-Vietnam-Silve ... 1483wt_939

http://cgi.ebay.com/Annam-Vietnam-Silve ... 1423wt_939

Post Reply

Return to “Tiền giả”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest