Page 1 of 1

Hoạ sĩ Nguyễn Sáng ... vẽ tiền đưa vợ đi ch

Posted: Fri 21 Aug, 2009 1:35 am
by vominhcuong
Văn Cao đã từng vẽ tiền Đông Dương giả
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2787

Hoạ sĩ Nguyễn Sáng cũng có giai thoại ... vẽ tiền đưa vợ đi chợ. Bài viết trích từ tạp chí Hồn Việt, số 13, tháng 7/2008
... HIẾN lại tợp một ngụm 100% cạn ly. Rồi lại "khà", rồi quay sang NGUYỄN SÁNG : "Này, mày là sung sướng nhất đấy. Mày vẽ đẹp, Uống rượu ngon cực mà vẫn nhắc tới vợ... Còn biết yêu tiền nữa... đến mức được nhà nước giao việc vẽ ra tiền cho ngân hàng in. Bây giờ thì vợ cứ cần bao nhiêu tiền chợ là mày vẽ ra ngần ấy cho mà tiêu - sướng thật. Một tác phẩm tiền của mày in ra giá trị còn to hơn nhiều số tiền tranh Picasso bán đấu giá ấy chứ". SÁNG gật gù.
ĐOÀN GIỎI cũng say thật rồi. GIỎI bác lời của HIẾN : "Thằng SÁNG còn kém xa. Nó vẫn làm nô lệ cho tranh, nô lệ cho tiền và vợ, cả rượu nữa ...
Image

Image