Tiền truyền đơn giả ? (VNCH 5 đồng P13x)

Giúp mọi người phân biệt giữa tiền thật và giả, giữa tiền giả "đểu" và tiền giả "chính hiệu" ...
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Tiền truyền đơn giả ? (VNCH 5 đồng P13x)

Post by viet-numis » Sat 02 May, 2009 6:35 pm

Tờ dưới mặt trước in nhoè, mặt sau giống mặt sau của tờ trên. Giấy tờ dưới mỏng và trắng hơn. Tờ này cũng dài hơn và có chiều rộng bé hơn tờ trên một chút. Trả nhẽ loại này cũng có giả ? Hay không chừng là proof thử màu :lol:

Bác nào quan tâm có thể vào phòng trưng bày của bác 9Pn để xem thêm về tiền truyền đơn.

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=905

[fullalbumimg]630[/fullalbumimg]

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 03 May, 2009 3:30 pmTheo thầy bói 9PN thì tờ ở dưới bị "xào" lại đợt 2 từ quyển sách người ta đã in rồi nên chất lượng như thế...:P :P :P


Post Reply

Return to “Tiền giả”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests