"Tổ sư" làm tiền giấy giả VN

Giúp mọi người phân biệt giữa tiền thật và giả, giữa tiền giả "đểu" và tiền giả "chính hiệu" ...
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

"Tổ sư" làm tiền giấy giả VN

Post by viet-numis » Sun 30 Mar, 2008 10:03 pm

Khâm định Việt sử thông giám cương mục wrote:Bính Tuất, năm thứ 9 (1396)

Tháng 4, mùa hạ. Bắt đầu ban hành tiền "thông bảo hội sao".

Thiếu bảo Vương Nhữ Chu đề nghị đổi lại chế độ. Quý Ly nghe theo, mới định chế độ tiền giấy như sau: loại 10 đồng vẽ rau rong; loại 30 đồng vẽ thủy ba; loại một tiền vẽ đám mây, loại hai tiền vẽ con rùa; loại ba tiền vẽ con lân; loại 5 tiền vẽ con phượng; loại một quan vẽ con rồng. Người nào làm giả phải tội tử hình, tịch thu điền sản sung công. Khi tiền giấy đã in xong, hạ lệnh cho dân được đem tiền thực đổi lấy tiền giấy: cứ một quan tiền thực chất đổi lấy tiền giấy một quan hai tiền. Cấm chỉ dân gian không được dùng tiền đồng, bao nhiêu tiền đồng đều nộp vào quan, nếu như người nào tàng trữ riêng
hoặc tiêu dùng riêng cũng phải tội như người làm giả tiền giấy.

...

Kỷ Mão, Thiếu Đế năm Kiến Tân thứ 2 (1399).

Tháng 8. Quân ở Đà Giang nổi dậy. Tháng 12, mùa đông. An phủ sứ ở lộ Đông Đô là Nguyễn Bằng Cử dẹp yên được.
Trước đây, Nguyễn Nhữ Cái ở Đà Giang, trốn đến Thiết Sơn làm bảo sao (tiền giấy) giả, gặp lúc Thuận Tông bị hại, Khát Chân bị chết, Nhữ Cái liền chiêu dụ dân lành, được hơn một vạn người, đi lại quấy rối cướp bóc ở quãng sông Đáy, sông Đà, núi Tản, núi Lịch; châu, huyện không thể chống cự nổi. Quý Ly sai Bằng Cử điều binh đi đánh, dẹp yên được.
Đại Việt sử ký toàn thư - bản kỷ - quyển VIII wrote:Bính Tý, [Quang Thái] năm thứ 9 [1396]

Mùa hạ, tháng 4, bắt đầu phát [tiền giấy]. Thông bảo hội sao. In xong, ra lệnh cho người đến đổi, cứ 1 quan tiền đồng đổi lấy 1 quan 2 tiền giấy.
Thể thức [tiền giấy]: tờ 10 đồng vẽ rồng, tờ 30 đồng vẽ sóng, tờ 1 tiền vẽ mây, tờ 2 tiền vẽ rùa,tờ 3 tiền vẽ lân, tờ 5 tiền vẽ phượng, tờ 1 quan vẽ rồng. Kẻ làm tiền giả bị tội chết, ruộng đất, tài sản tịch thu. Cấm [26b] tuyệt tiền đồng, không được chứa lén, tiêu vụng, tất cả thu hết về kho Ngao Trì ở kinh thành và trị sở các xứ. Kẻ nào vi phạm cũng bị trị tội như làm tiền giả.

...

[33b] Kỷ Mão, [Kiến Tân] năm thứ 2 [1399],

Tháng 8, tên cướp Nguyễn Nhữ Cái trốn vào núi Thiết Sơn làm giả tiền giấy tiêu dùng. Gặp lúc Thuận Tông bị giết, Khát Chân bị chém, mới chiêu dụ dân lành được hơn vạn người, hoạt động ở các xứ Lập Thạch, sông Đáy, Lịch Sơn6, sông Đà, Tản Viên, cướp bóc bừa bãi, các châu huyện không sao chống được.
Theo các bác, có nên đăng ký tên cụ Nguyễn Nhữ Cái vào sách kỷ lục Vietbook, với thành tích người làm tiền giấy giả đầu tiên tại VN ? :lol:

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Mon 31 Mar, 2008 1:53 am

Đúng là người làm tiền gấy giả đầu tiên ở Việt Nam
Tiếc là...hiện vật không còn tồn tại được với thời gian ( Cả tiền thật và tiền giả )
Theo tôi tờ tiền còn tồn tại đầu tiên của người Việt là tờ QUÂN DỤNG PHIẾU của nhà sưu tập MẠNH TUẤN.

NH

nguyenhuynh
Posts: 228
Joined: Fri 15 Sep, 2006 1:43 am
Location: Sai Gon

nh

Post by nguyenhuynh » Thu 10 Apr, 2008 2:11 pm

Nguyenhuynh có được nghe, được thấy tận mắt bản vẽ lại THÔNG BẢO HỘI SAO của một nhà sưu tầm tiền Việt Nam, Lào, cambodia và Bruney. Nhà sưu tầm này có kết hợp với vài họa sĩ, một nhà sử học nổi tiếng của Việt Nam để làm việc ấy....nhưng xem ra, nếu chiếu theo phần trích dịch trên của bác Admin thì cái bổn vẽ kia chỉ dùng làm tranh cho vui thôi.....Nguyenhuynh còn nghe thêm là trong năm nay, bản vẽ đó sẽ sớm được công bố.....
NGUYỄN HUỲNH THẾ VINH xin mời ghé thăm website: www.banknotesvn.com hay website: www.tiengiay.com

Post Reply

Return to “Tiền giả”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest