Tiền đông dương 20 đồng vàng giả

Giúp mọi người phân biệt giữa tiền thật và giả, giữa tiền giả "đểu" và tiền giả "chính hiệu" ...
Post Reply
trinh
Posts: 28
Joined: Mon 12 Jun, 2006 3:36 pm

Tiền đông dương 20 đồng vàng giả

Post by trinh » Sun 03 Jun, 2007 4:38 pm

Mời các bác xem đồng tiền đông dương 20 đồng vàng giả

Image

Image

Post Reply

Return to “Tiền giả”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest