Page 1 of 1

PTT Hà Tiên - 5 cắc >>>Tiền Giả ??? <<

Posted: Sat 26 May, 2007 5:36 am
by 9PN
Xin các bạn góp ý tờ này:

Image...Image

Hình chìm scan 2 kiểu:

Image...Image

Giấy: Màu ngà vàng
Chất lượng: Giấy mỏng, mềm
Hình Chìm: Có nhưng không rõ
Kich thước: 86mm x 46mm


Nếu các bạn có tờ giống như vậy hay có tài liệu loại này thì xin chia sẽ cùng anh em vì không có trong Catalog....

.