PTT Hà Tiên - 5 cắc >>>Tiền Giả ??? <<<<<

Giúp mọi người phân biệt giữa tiền thật và giả, giữa tiền giả "đểu" và tiền giả "chính hiệu" ...
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

PTT Hà Tiên - 5 cắc >>>Tiền Giả ??? <<

Post by 9PN » Sat 26 May, 2007 5:36 am

Xin các bạn góp ý tờ này:

Image...Image

Hình chìm scan 2 kiểu:

Image...Image

Giấy: Màu ngà vàng
Chất lượng: Giấy mỏng, mềm
Hình Chìm: Có nhưng không rõ
Kich thước: 86mm x 46mm


Nếu các bạn có tờ giống như vậy hay có tài liệu loại này thì xin chia sẽ cùng anh em vì không có trong Catalog....

.

Post Reply

Return to “Tiền giả”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest