SƯU TẦM TIỀN USD THEO SERIAL NUMBERS....??!!

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

SƯU TẦM TIỀN USD THEO SERIAL NUMBERS....??!!

Post by nt » Wed 12 Oct, 2016 11:33 pm

Có một số người sưu tầm tiền giấy có tính cầu kỳ , phải kiếm cho được những tờ tiền có số serial numbers thật độc đáo như: trùng số, số binery, số hên, số trùng ngày sinh hay ngày kỷ niệm nào mà mình muốn tìm...vv..vv..
Hiện nay có một seller chuyên bán các loại tiền này cho đủ loại năm series, đủ mệnh giá cho tiền USD.....
xem thử một chút coi lọai tiền nào mà họ bán, người sưu tầm có thể mua.....
Như sau:
1---Số đầu cực nhỏ:
Image
2---Số đuôi cực nhỏ:
Image
3---Số đồng nhất liên tục có từ 111 tới 999...:
Image
4---Số thoái thượng-Từ số nhỏ đi thứ tự tới số lớn...:
Image
5---Số thoái hạ-Từ số lớn đi thứ tự tới số nhỏ...:
Image
6---Số binery nhỏ:
Image
7--Số binary lớn:
Image
8---Số trùng lắp:
Image
9---Số lập lại :
Image
vv...vv....Còn nhiều cách độc đáo khác nữa.....Tại Vietnam có sellers nào chuyên trị món này không...???
Về giá bán mấy tờ tiền loại này cũng không phải là loại giá mềm....thấy listed từ 150 USD tới 15000 USD.. :roll:
Phải dân kha khá mới dám chơi thứ sưu tầm này.....Đại gia thứ thiệt là đây....chứ đâu xa..!!!
:shock: =D>

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest