Page 1 of 1

2014 US President proof coins set

Posted: Fri 20 Feb, 2015 6:37 pm
by nt
Cũng như mọi năm, US mint có phát hành tiền US president 1$ coin set, 2014 có 4 Tổng Thống là:
- Tổng Thống thứ 29 là: Warrant G. Harding 1921-1923.
- Tổng Thống thứ 30 là :Calvin Coolidge 1923-1929.
- Tổng Thống thứ 31 la: Herbert C. Hoover 1929-1933.
- Tồng Thống thứ 32 là:Franklin D. Roosevelt 1933-1945
1---Coins lưu hành:
Image

2---Coins tô mầu:
Image

3---Proof coins:
Image

4---Đồng thời cũng phát hành những brass medal về những bà Đệ nhất Phu nhân này:
Image
Image
Image

5---Ngoài ra còn phát hành riêng coin và medal cho từng cập: Ông và Bà:
ImageImage

Như mọi năm giá bán tại US mint cho President Proof= $18.95- Spouse medal set = $16.95$- Sheet Ông Bà là $9.95 cho mỗi sheet. Số lượng không hạn chế và mua cả năm sau vẫn còn.... =D>
Riêng set năm 2014 lại có sự lạ, là chỉ sau ngày phát hành vài tháng (Nov) tất cà đều Sold Out tại US Mint ..??? Ngay cả tìm kiếm trên Ebay cũng hiếm người rao bán..??? Vì vậy giá tự nhiên nhẩy vột một cách ngạc nhiên...??
---Set Spouse brass medal tranh bid từ 200 USd trở lên....???
---Set Ông-Bà mỗi sheet dành nhau bid là trên 90 usd..???
---Set President proof thì vẫn còn , và giá không thay đổi..???
Tay dealers nào mua nhiều loại này, năm nay kiếm bộn...!!! :lol: :roll: =D>


Happy Collecting....