Tiền giấy 2 Dollars 1976 Mỹ chưa cắt

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền giấy 2 Dollars 1976 Mỹ chưa cắt

Post by 9PN » Sun 18 Jan, 2015 7:04 am

Tờ 2 dollars US đầu tiên được phát hành bởi chính phủ liên bang vào năm 1862 cùng với chân dung của thư ký Kho bạc, Alexander Hamilton (1789-1795).
Đến năm 1869 thì tờ 2 dollars có chân dung Thomas Jefferson.
Trong lễ kỷ niệm hai trăm năm của Hoa Kỳ, 1976, tờ 2 dollar Series 1976 đã được in lại và cũng có chân dung của Jefferson và mặt sau là cảnh ký kết Tuyên ngôn Độc lập.

Tờ tiền chưa cắt cũng bắt đầu in từ đó. Một số tờ thì in thêm "Ngôi Sao" sau số serial, biểu tượng đồng tiền thay thế. Một số tờ thì in bình thường. Trong lô tiền chưa cắt thì mẫu tự

Có tất 12 thành phố có tên trên mẫu tự:

A: Boston - A* (=Mẫu tự A + serial + *)
B: New York - B*, BA, BB, BC
C: Philadelphia - C*
D: Cleveland - D*
E: Richmond - EA và EB
F: Atlanta - F* và FA
G: Chicago - G*
H: St. Louis - H*
I: Minneapolis - IA, IB, và IC
J: Kansas City - J* (Tờ này nhiều tiền nhất, trên 1000 US dollars vì in ít)
K: Dallas - K*
L: San Francisco - L*


1976uncutA_edited.JPG
1976uncutA_edited.JPG (175.96 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutB_edited.JPG
1976uncutB_edited.JPG (179.31 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutC_edited.JPG
1976uncutC_edited.JPG (174.07 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutD_edited.JPG
1976uncutD_edited.JPG (173.7 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutE_edited.JPG
1976uncutE_edited.JPG (179.08 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutF_edited.JPG
1976uncutF_edited.JPG (179.96 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutG_edited.JPG
1976uncutG_edited.JPG (181.57 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutH_edited.JPG
1976uncutH_edited.JPG (180.46 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutI_edited.JPG
1976uncutI_edited.JPG (180.51 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutJ_edited.JPG
1976uncutJ_edited.JPG (175.98 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutK_edited.JPG
1976uncutK_edited.JPG (181.19 KiB) Viewed 5164 times
1976uncutL_edited.JPG
1976uncutL_edited.JPG (172.73 KiB) Viewed 5164 times
Attachments
3888b_edited.jpg
3888b_edited.jpg (176.57 KiB) Viewed 5164 times

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest