Page 1 of 1

Những con số 13 trên tờ 1 Dollar Mỹ

Posted: Sun 17 Aug, 2014 3:39 pm
by Chim Việt
Còn nhiều điều thú vị khác trên tờ tiền 1 dollar Mỹ. Xin xem thêm link dưới đây.

http://www.answers.com/article/1175707/ ... y#slide=21


Image