U S 2011 PROOF COINS...

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

U S 2011 PROOF COINS...

Post by nt » Thu 03 May, 2012 11:05 pm

1 USD president coins: Coins tiêu dùng và coins mầu:
Image
Image

Bốn bà Đệ Nhất phu nhân của 4 đời Tồng Thống thứ 17-18-19-20th:
Image
Image

Set tiền Quarters về vẻ đẹp Mỹ Quốc đợt I: Tiền tiêu dùng và mầu:
Image
Image

Proofs của US Mint cho set President và Quarter coins:
Image...Image

Giấy chứng Authentic cho 2 sets coins proof:
Image

Đặc tính kỹ thuật của coins:
Image
Image
Image


:roll: :lol: :-({|=

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest