Năm 2012, BEP phát hành tiền $1 và $2 có số series 2012xxxx

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Năm 2012, BEP phát hành tiền $1 và $2 có số series

Post by 9PN » Tue 17 Apr, 2012 5:01 am

Ngày đầu tiên vừa ra lô tiền 2012 thì mình mua, Đối với mình thì lở theo BEP nên khi nào có lô tiền mới thì cũng mua ủng hộ...:P :P :P :P

Trang trong có 2 tờ $1 và $2 trùng số series:

Image

Trang ngoài và 2 phần trong thì giới thiệu về tờ $1 và $2:

Image

Image

Image

.

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest