Page 1 of 1

USD 1000.0010 và 1000.1101, nhờ các anh định giá dù

Posted: Wed 02 Nov, 2011 3:51 pm
by MONA LISA1
Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

nhờ các anh chị định giá giúp ah, tình hình la e mới sưu tầm được

hotline 0937.538.000

Posted: Fri 11 Nov, 2011 8:22 pm
by Cuctran
Không có ai định giá thì em xin định trước nha. Sorry, nếu bạn không đồng ý.
2 tờ này ít nhất là $100 đô cho mỗi tờ.....hihihi.....