Page 1 of 1

Tại sao không thấy tiền giấy của USA năm 2010 ha

Posted: Sun 20 Mar, 2011 11:48 pm
by tien
Tiền giấy mới nhất của USA là năm 2009! Tại sao Mỹ phát hành chậm vậy ta? Hay là mình chưa tìm thấy tiền năm 2010 và 2011!

Image

Posted: Mon 21 Mar, 2011 4:52 am
by 9PN
Khi nào đổi người bộ trưởng Tài Chính (Secretary of the Treasury) thì mới có tiền cho năm mới bác ui.
Bây giờ thì ông Timothy F. Geithner nên còn chử ký của ông ta. Chử ký nằm kế năm 2009.

Góp cùng bác 1 tờ chưa cắt...

Image

2 tờ cho 2 năm 2006 và 2009:


Image

Ngày nào không thấy ôn ni ra điều trần tại quốc hội cho nhiệm kỳ II là có hàng mới ah... :P :lol: :lol: :lol: :P

Image

Posted: Mon 21 Mar, 2011 2:25 pm
by tien
Cám ơn anh Chín. Thảo nào Tiến tìm hoài không thấy tiền 2010! Mà sao Mỹ đi chậm quá vậy ta!

Posted: Mon 21 Mar, 2011 5:15 pm
by 9PN
tien wrote:Cám ơn anh Chín. Thảo nào Tiến tìm hoài không thấy tiền 2010! Mà sao Mỹ đi chậm quá vậy ta!
Bác T ui...
Mỹ không in tiền theo năm mà chỉ in năm mới nếu có ông bộ trưởng mới.
Những tờ cho những năm trước là hàng tồn kho... :P :lol: :lol: :lol: :P

Lô của bác rất có ý nghĩa vì có 4 con cuối theo năm.... Bác làm liều đem ra tặng những tờ này cho ai sinh đúng năm thì 9PN chọn năm 1956 ah.. :mrgreen: =D> =D> =D> :mrgreen:

Posted: Mon 21 Mar, 2011 8:33 pm
by Cuctran
Anh Chín ơi, em cũng không biết lý do tại sao Mỹ in tiền như vậy, nhờ topic này bây giờ em hết thắc mắc rồi. Anh đúng là dân sưu tầm thứ thiệt.

Posted: Tue 22 Mar, 2011 8:44 pm
by 9PN
Ngày xưa BEP hay ra những lô tiền có "Ngôi Sao sau số series" cho dân sưu tầm. Giá bán cũng cao nhưng số lượng ít nên anh em dành nhau mà mua. Ngày bán thì mạng BEP quá tải.

Từ khi ông Bernanke này lên chức Thống đốc Quỹ Dự trữ Liên bang thì BEP nhập chung thành một. Ông ta không cho in thêm tiền Ngôi Sao để tiết kiệm ngân sách.:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:


Image

Nếu ông này xuống thì không chừng sẽ có tiền Ngôi Sao cho dân sưu tầm lại ah... :P :lol: :lol: :lol: :PCó nhiều bạn muốn biết thêm về mẫu tự trên tờ bạc từ A đến L và hình ảnh tiểu bang đó thì vào đây:

http://www.federalreserveeducation.org/ ... districts/