Page 1 of 1

Tiền USA Series 1933...

Posted: Tue 27 Apr, 2010 6:20 pm
by nt
VSD viết:

VSD vừa mua được tờ này. Mới nhìn thì tờ bạc này giống hệt như tờ $10 1934 silver Certificate, nhưng chỉ là được in vào năm 1933. Số lượng loại giấy bạc này trên thị trường còn lại rất là ít. Có thể nói là không hơn 200 tờ. Nên tờ bạc có tên là King of Silver (vua của giấy bạc).
Image
XXXXXXXXXXXX

CHÚc MừNG bác VSD đã sở hữu tờ tiền Hiếm....
Với condition như vậy chắc giá mua phải nặng Kha khá....???
Congratulation...
=D> :-({|= :-({|=

Posted: Wed 28 Apr, 2010 7:59 pm
by VSD
Thanks bác NT. I paid $4,350.00 for that