phan biet tien gia 100usd series nam 1928 va 1934

Post Reply
maikhactho
Posts: 1
Joined: Sat 15 Aug, 2009 7:21 am

phan biet tien gia 100usd series nam 1928 va 1934

Post by maikhactho » Sat 15 Aug, 2009 7:30 am

Cho mình hỏi làm sao phân biệt 100usd giả các năm 1928 va 1934?

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sat 15 Aug, 2009 9:03 am

Câu hỏi KHÓ...:D
Néu bạn có TIỀN GIẢ xin cho xem mới phân biệt được ạ,
Ở đâu không biết chứ dân sưu tấm ở Mỹ 99% là không có ai giữ hoặc mua được tiền giả để sưu tầm.!!!!
Không có hiện vật trên tay làm sao phân biệt đây hả trời...!!!! :roll:

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest