Cách phận biệt giã thật không cần đến đèn UV

Post Reply
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Cách phận biệt giã thật không cần đến đèn UV

Post by Chim Việt » Thu 18 Jun, 2009 12:42 am

Có 4 cách phân biệt tiền Mỹ loại mới mà không cần đến đèn UV hoặc Nam Châm.

Image

Xin đọc thêm ở:
http://www.divinecaroline.com/22287/739 ... feit-money

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest