Page 1 of 1

US Military Payment Certificates-- Last Series : 692.

Posted: Wed 10 Jun, 2009 10:34 am
by nt
MPC Mỹ series 692 phát hành :7-10-1970---thu hồi: 15-3-1973
Đây là bộ MPC cuối cùng trong dòng tiền MPC, được cho phát hành và chỉ xử dụng duy nhất tại Việtnam.
Bộ đầy đủ gồm 8 tờ: 5c-10c-25-50c-1$-5$-10$ và 20$ như sau:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Vào năm 1971 hay 1972 có nhẽ vào dip Lễ Giang Sinh (??) , có đoán văn nghệ sĩ đến Việtnam biểu diễn giúp vui cổ động cho binh sĩ Mỹ tại các căn cứ Mỹ (Thường tại Cam Ranh base và đoàn văn nghệ của danh hài Bob Hope). Trong số đó có viên ngọc đen Joyce Warner (Miss Black American niên khoá 1971-1972). người bang Florida...
Sẵn dịp giao lưu cô có ký tặng một anh GI tên Ben tờ 1USD...Với lời nhắn: PEACE & HAPPINESS..Nên cũng trưng ra luôn ở đây: Hình cô in trong tạp chí chuyên đề về Người Mỹ da đen.
ImageImage

Happy Collecting... :D :-({|= =D>

Posted: Wed 10 Jun, 2009 12:03 pm
by NguoiPhoNui
Tiền đẹp. Quá đẹp. :D Núi được 2 tờ rồi. Sẽ cố gắng tìm cho đủ bộ cho vui nhà vui cửa. hì hì