US Military Payment Certificates--First series.

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

US Military Payment Certificates--First series.

Post by nt » Mon 08 Jun, 2009 9:06 pm

Tiền MPC Mỹ phát hành đầu tiên là series-461
Series 461: Phát hành : 16.09-1946--Thâu hồi :10-03-1947
Xử dụng trong doanh trại quân đội Mỹ đóng tại 18 nước: Australia-Belgium-England-France-Germany-Greece-Hungary-Iceland-Italy-Japan-Korea-Morocco-Netherland-Philippines-Ryukyus-Scotland-Trieste-Yugoslavia.
Một bộ đủ gồm 7 tờ MPC: 5c--10c--25c--50c--$1--$5--$10: Kiểu mẫu (Design) khá đơn giản...:D..:D

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Happy Collecting... :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest