Page 1 of 1

TiỀN KIM LOẠI MỸ THỜi CIVIL WAR...

Posted: Wed 13 May, 2009 12:32 pm
by nt
Trước thời kỳ nội chiến , Mỹ còn dùng những đồng tiền kim loại khổ lớn 28-29 mm như đồng 1 cent sau:
1---Đồng 1 cent loại Coronet năm 1817: với 13 ngôi sao:
Image
2---Đồng 1 cent loại Braided Hair-Đồng đúc đầù tiên lưu dùng năm 1837-Đồng đúc cuối vào năm 1848: Đồng này mua taị vùng Civil war Gettyburg do họ đào được tại bãi chiến xưa.??
Image
3---Nội Chiến Mỹ xẩy ra từ năm 1861 và chấm dứt vào năm 1865. Trong thời gian này có lưu hành nhửng đồng tiền kim loại như sau:
A---Đồng One cent -Flying Eagle--Đồng đầu tiên đúc năm 1856- Đồng cuối đúc vào năm 1858:
Image
B---Đồng One cent--Indian Head--Đồng đúc đấu tiên vào năm 1859-Đồng đúc cuối vào năm 1900--Đồng này mặt sau có 2 kiểu designs: Loại có Shield và không Shield:
Image
C---Đồng Three cent nhỏ được gọi là tiền Vẩy Cá (Fish scale coin) vì nhỏ 14 mm--Đồng đầu tiên đúc năm 1851-Đồng cuối đúc vào năm 1873 :
Image
D----Năm cuối của thời kỳ Nội chiến cho lưu hành đồng Three cent khác bằng Nickel--Đồng đầu tiên đúc năm 1865--đông cuối đúc vào năm 1889:
Image
E---Điều đáng lưu ý là trong thời gian cuối cùng của cuộc nội chiến, Mỹ có đúc đồng Two Cent. Đồng này có đặc điểm là thêm vào chữ IN GOD WE TRUST ở mặt sau cuả đồng kim loại:
Đồng này có 2 kiểu chữ:
1---Kiểu chữ IN GOD WE TRUST NHỎ cho năm 1864---Đồng tiền đầu tiên có chữ:
Image
2----Sau đó cùng năm đúc thêm loại tiền này nhưng chữ IN GOD WE TRUST LỚN cho tới năm cuối là 1873.
Image
Đồng này là tiền đầu tiên trong lịch sử tiền Mỹ có chữ về Tôn Giáo xuấn hiện ...!!! :roll:

Happy Collecting. :-({|= =D> :roll:

Posted: Sun 17 May, 2009 3:33 am
by NV
Xin ké với bác nt đồng large cent và 3 cent nickel trong bộ sưu tập của NV. Đồng 1 cent grade MS66RB còn đồng 3 cent grade PF67CAM
Image
Image