US 2009 proof coins

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

US 2009 proof coins

Post by nt » Mon 23 Feb, 2009 10:39 pm

US mint mới cho ra lò 2 lots tiền proof coins.....
Coins tiêu dùng sẽ cho phát hành sau theo định kỳ 3 tháng một cho tới cuối năm là đủ bộ của năm.........

1---Four US president coin proof set cho năm 2009:
Image
Image

2---Một extra set cho loại State quarter coins: Washington DC và Năm lãnh địa thuộc US:
Image

Image

Sẽ bổ tuc sau khi coin tiêu dùng được phát hành đủ bộ vào cuối năm ...
Happy Collecting.. :D :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 18 Dec, 2009 8:24 pm

US Mint vừa hoàn tất 1 Dollar coin cho US president series năm 2009.
1----Những $1 coin lưu hành:
Image.....Image.....Image.....Image.....Image
2----Loại $1 coins Tô mầu cho dân sưu tầm :
Image.....Image.....Image.....Image.....Image
3----Medal của 2009 Tổng Thống:
Image..........Image.....
Image..........Image
4----Medal các bà Đệ Nhất Phu Nhân: Riêng Tổng THống John Tyler có hai đời vợ khi còn tại chức nên có hai bà là Đệ nhất phu nhân,-5 medals cho một bô:
Image.....Image.....Image
Image.....Image
5---Nguyên bộ 2009 First Lady Medals do US Mint phát hành:
Image

:D =D> :-({|=

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 26 Jan, 2010 3:38 pm

Lần này thật sự hoàn tất US coins series 2009.
Đồng quarter cuối cùng của series WAS DC và các phần đất phụ thuộc đã được cho lưu dùng trên thị trường.:


ImageImageImageImageImageImage
ImageImageImageImageImageImage

:D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest