New Presidential One Dollar Coin

tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

Post by tien » Tue 20 Mar, 2007 3:25 pm

[quote="tien"]Tiến cũng mới mua được trên Ebay roll này $50. (Họ nói đổi ở ngân hàng ở Florida. Có thể bị lỗi). Khi nào nhận được mở ra xem...

Hôm nay nhận được roll này, hí hửng mở ra xem. Thất vọng! chẳng có coil nào bị lỗi không hàng chữ. Chỉ có một số coils chữ bị in ngược.

Hôm qua đổi được mấy cuộn (roll) ở ngân hàng gần đây. Mở thử 1 cuộn ra xem có 8 coils có chữ in ngược.

Lạ một cái là cuộn đổi ở ngân hàng ở ngoài thì để (P) Philadelphia mà mở ra bên trong toàn là (D) Denver? Khó hiểu!

kysi0dau01
Posts: 1
Joined: Sun 06 Jun, 2010 5:18 am

tien co cua tong thong my james polk(1845-1849)

Post by kysi0dau01 » Sun 06 Jun, 2010 5:30 am

mấy bạn cho mình biết giá trị của đồng tiền này nha (có hình ở dưới) thks mấy bạn nhiều!

Post Reply

Return to “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest