Tiền có mệnh giá lạ và nhỏ !

Tiền có mệnh giá lớn nhất, kích thước lớn nhất, số série dài nhất, ngắn nhất.....
Post Reply
User avatar
tienco
Posts: 29
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: TP HCM

Tiền có mệnh giá lạ và nhỏ !

Post by tienco » Sun 07 Sep, 2008 4:21 pm

Tờ tiền LITHUANIA

Image
Image

Carlos
Posts: 28
Joined: Sun 22 Jan, 2012 10:47 pm
Location: Czech Republic

Post by Carlos » Mon 23 Jan, 2012 12:02 am

nươc nay khi trươc thuc lien bang xo viet ( Lien Xo) sau ngay Lien Xo tan ra ho cung dươc doc lap . Khi do chua co chuan bi nha may in tien cua minh cung chua co nha may duc tien xu voi lai khong co kim loai nen ho in tam cai nay thay cho tien xu

Post Reply

Return to “Kỷ lục viet-numis”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest